enova i sistema wroclaw, nasza przygoda z oprogramowaniem

Wpis

piątek, 06 lipca 2012

Zakres czynności wykonywanych podczas wdrożenia

 
autoryzowany partner enova O nas Rozwiązania Usługi Kontakt

Zakres czynności wykonywanych podczas wdrożenia


1. Analiza przedwdrożeniowa - składa się z kilku etapów, które w zależności od stopnia skomplikowania struktury danej firmy, mogą łącznie trwać od kilku dni do kilkunastu tygodni.
Poszczególne etapy analizy przedwdrożeniowej zostały poniżej wyszczególnione w kolejności wykonywania:

• zapoznanie się ze specyfiką danej firmy (produkcja, usługi, sprzedaż, oddziały itp.)
• weryfikacja technicznego aspektu (aktualne posiadane komputery, serwery, łącza, urządzenia peryferyjne itp.)
• poznanie dotychczasowego obiegu dokumentów (zbieranie danych)
• na podstawie zgromadzonych już danych, wyszczególnienie najistotniejszych elementów wdrożenia, w celu budowy szkieletu na jakim będą opierać się przyszłe założenia i proponowane rozwiązania
• rozmowa z pracownikami w celu ustalenia aktualnych potrzeb
• szczegółowe uzgodnienia mające na celu przygotowanie przyszłych funkcjonalności :
- modyfikacje standardowych dokumentów enova
- przygotowanie nowych wydruków
- ustalenie jakie dane wymagają importu
- zakres importów, źródło danych itp.
- wyznaczenie osób odpowiedzialnych za dostarczenie danych i ich późniejszą weryfikację
• ustalenie osób kontaktowych odpowiedzialnych za wdrożenie poszczególnych modułów, a także weryfikujących zmiany w proponowanych rozwiązaniach
• przygotowanie dokumentacji technicznej proponowanych rozwiązań oraz szczegółowego harmonogramu wykonywanych prac
• weryfikacja ze strony klienta w zakresie dokumentacji oraz zatwierdzenie harmonogramu prac
• wycena wdrożenia.

2. Wdrożenie – wykonywanie czynności zgodnych z zatwierdzonym wcześniej harmonogramem prac. Począwszy od spraw związanych z instalacją serwera SQL, aplikacji klienta enova na stanowiskach roboczych, poprzez konfigurację i wdrożenie w życie przygotowanych wcześniej rozwiązań, funkcjonalności . Zazwyczaj końcowym etapem prac wdrożeniowych jest szkolenie personelu, które w specyficznych przypadkach, może odbyć się również w trakcie wdrożenia, po zakończeniu konfiguracji pojedynczego modułu (np. Handlowego).

3. Asysta powdrożeniowa – przeprowadzane w następstwie podpisania z daną firmą umowy serwisowej, mającej na celu opiekę, czyli wsparcie merytoryczne, reakcje na awarie i inne powstałe nieprawidłowości oraz zabezpieczanie przyszłych zmian w systemie enova, jak również prace wykonywane poprzez dedykowane płatne usługi, czyli przygotowanie dodatkowych funkcjonalności i wydruków, które w skutek nowych potrzeb klienta wyniknęły w trakcie lub po zakończeniu prac wdrożeniowych.

W zakres usług powdrożeniowych wlicza się także dodatkowe szkolenia personelu, instalację nowych stanowisk roboczych oraz sprzętu peryferyjnego.

Wie

więcej http://www.sistema.pl/Przebieg_Wdrozenia_Programu_Enova_w_Sistema_w_etapach.aspx

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
czujnik_2012
Czas publikacji:
piątek, 06 lipca 2012 16:30

Polecane wpisy