enova i sistema wroclaw, nasza przygoda z oprogramowaniem

Wpis

czwartek, 11 kwietnia 2013

Produkcja projektowa oraz produkcja krótko seryjnaO Firmie

Firma Belgijska z branży motoryzacyjnej zakładająca oddział w Polsce.

Firma przenosi produkcję ze Słowacji do Polski. Specyfika produkcji to produkcja projektowa ( jednostkowa) oraz produkcja małoseryjna.

Firma potrzebowała wdrożyć zintegrowany system do zarzadzania.

Stan Zastany:

Firma przenosi strukturę z oddziału w Słowacji na teren Polski.

Polskie prawo wymusza na podmiocie przemodelowanie obecnego modelu zarządzania w model zgodny z polskim prawem.

W ramach prac należy zorganizować obieg dokumentacji w przedsiębiorstwie oraz dokonać wdrożenia systemu do wspomagania procesów produkcyjnych.

Procesy wdrożeniowe:

W trakcie analizy procesów biznesowych w omawianym przedsiębiorstwie wdrożony zostaje system informacji Finansowej, który usprawnia informację zarządczą w firmie.

System ten jest skalowalny do przedsiębiorstwa i rośnie wraz z podmiotem.

Jest to o tyle ważne, że w podmiocie, który dopiero, co organizował się w nowych realiach biznesowych nie był w stanie sprecyzować własnych potrzeb analitycznych.

Dzięki zastosowaniu modelu SIF, wszelkie dodatkowe informacje zarządcze, które były potrzebne w zarządzaniu nie generowały dodatkowych kosztów w implementacji oraz były możliwe do uzyskania w bardzo krótkim czasie.

Kolejnym ważnym procesem była produkcja projektowa i mało seryjna. Proces ten przebiega w sposób następujący.

Firma otrzymuje od klienta do wykonania projekt. Projekt w zależności od złożoności może mieć kilka produktów gotowych.

Na etapie przyjęcia znana jest sumaryczna części składowych projektu, nieznana jest lokalizacja konkretnych elementów do konkretnego wyrobu gotowego.

Bardzo często zdarza się tak, że informacja o zastosowaniu konkretnego elementu składowego w danym produkcie będzie znana w momencie montażu.

Konstrukcja tego typu zleceń powoduje niemożność tworzenia Technologicznej listy części do produkowanego produktu.

Kolejnym ważnym procesem była produkcja projektowa i mało seryjna.

 

 

 Proces ten przebiega w sposób następujący.

Firma otrzymuje od klienta do wykonania projekt. Projekt w zależności od złożoności może mieć kilka produktów gotowych.

Na etapie przyjęcia znana jest sumaryczna części składowych projektu, nieznana jest lokalizacja konkretnych elementów do konkretnego wyrobu gotowego.

Bardzo często zdarza się tak, że informacja o zastosowaniu konkretnego elementu składowego w danym produkcie będzie znana w momencie montażu.

Konstrukcja tego typu zleceń powoduje niemożność tworzenia Technologicznej listy części do produkowanego produktu.

Rozwiązaniem tego problemu było zastosowane następujące rozwiązanie.

Na podstawie zamówienia na projekt od klienta tworzone jest zapotrzebowanie wewnętrzne na elementy składowe do produktów w projekcie.

Podczas tworzenia zapotrzebowania wewnętrznego ewidencjonujemy listę produktów gotowych oraz listę elementów składowych do projektu.

Podczas tego małego procesu oprócz zapotrzebowania wewnętrznego na części składowe (materiały) tworzona jest również technologiczna lista części do projektu zawierającego produkty.

W przypadku, gdy na zamówieniu od klienta występuje produkt, który jest produktem seryjnym produkt taki ma Technologiczną listę części, na etapie tworzenia zapotrzebowania Etap Technologicznej listy części jest pomijany a zasoby do zapotrzebowania pobierany jest z Technologicznej listy części.

Kolejnym etapem realizacji procesu jest zamówienie materiałów do produkcji, na bazie zapotrzebowania, po zaznaczeniu niezrealizowanych zapotrzebowani generowane są zamówienia do dostawców wg opcjonalnego algorytmu zamówień, który został wcześniej uzgodniony z klientem.

Na podstawie zamówienia od odbiorcy w kolejnym etapie tworzone jest zlecenie produkcyjne.

Zlecenie produkcyjne, które będzie realizowane jest odpowiednio oznaczane w statusie z planowanego do w realizacji.

 

 

 Z poziomu zlecenia produkcyjnego można podglądać, zamówienie od odbiorcy jak i zapotrzebowanie na materiały.

Ze zlecenia można wykonać czynność wydania materiałów do produkcji ( RW) lista materiałów do produkcji podpowiada się domyślnie z technologii.

 

Przyjęcie produktów gotowych z produkcji odbywa się za pomocą dokumentu PW.

Aby móc prawidłowo produkt, który nie posiada własnej listy część, używany jest kreator, który pokazuję, które elementy zostały zużyte do zlecenia, poprzez odpowiednie oznaczenie ilości wydanych materiałów do produkcji następuję wycena jednostkowego produktu gotowego.

Przyjęcie takiego modelu pozwala panować nad procesem produkcji z jednoczesną identyfikacją kosztów w podziale na zlecenia, co pozwala np. na sprawną analizę procesów produkcyjnych.

Ostatnim podprocesem jest sprzedaż do klienta. Na bazie zamówienia, w której pozycją jest projekt, który posiada przywiązaną technologię z produktami, za pomocą kreatora można wystawić dokument rozchodu i analogicznie sprzedaży na poszczególne produkty z projektu.

Z przyczyn podatkowych nie można sprzedawać projektu, jako projektu, należy sprzedawać produkty związane z projektem.

 Korzyści:

  • Optymalizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, co w sposób mierzalny przekłada się na wydajność oraz kosztu.
  • Czas dostępu do informacji, co w sposób mierzalny przekłada się na możliwość szybkiego podejmowania decyzji.
  • Automatyzacja procesów, co znacząco obniża błędy operatorów, co z kolei uszczelnia procesy biznesowe.

 Prezentacja rozwiązania cz 1

 Prezentacja rozwiązania cz2

 

Kontakt

Sistema Pitor Kozak

55-040 Bielany Wrocławskie (071) 3901837 
biuro@sistema.pl

Odwiedź naszą stronę www: www.sistema.pl

 

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
czujnik_2012
Czas publikacji:
czwartek, 11 kwietnia 2013 15:40

Polecane wpisy